Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Polyporus

Polyporus (Polyporus umbellatus, choroš oříš) je nyní již vzácná houba. Jedná se o choroš, který má výrazné zdravotní účinky. Je znám hlavně svou schopností pozitivně ovlivňovat močové cesty, ale má též protinádorové účinky. Vzhledem k tomu, že je jeho výskyt omezený, je také málo studií.

Pokusy in vitro

Funguje však podobně jako ostatní vitální houby. Posiluje protinádorovou imunitu, stimuluje T lymfocyty, makrofágy i NK buňky. Dále pak Polyporus působí na nádorové buňky přímo, tj. zastavuje jejich dělení, čímž se zablokuje růst nádoru, umí však také nádorové buňky zabíjet, spouští apoptózu. V pokusech na buňkách leukémie se potvrdilo, že snižuje životaschopnost buněk až o 47 %. Velmi účinný je Polyporus proti rakovině jater, plic, tlustého střeva, žaludku, děložního čípku, sarkomu, leukémií atd.

Pokusy in vivo

Byly též prováděny pokusy in vivo, tj. na zvířatech. V jedné ze studií se prokázalo, že Polyporus působí jako prevence vzniku nádoru, u stejně disponovaných myší se u těch, které užívaly Polyporus, snížil výskyt nádorů proti myším, které Polyporus nebraly. Pokusy na krysách prokázaly, že nádory u krys s Polyporem dochází ke zmenšení nádorů, byly méně invazivní a snížilo se metastazování, tím se prodloužil život zvířat.  Jednalo se o sarkomy, nádory plic či jater atd.  Na zlepšení stavu a prodloužení života pokusných zvířat se podílelo také posílení imunitního systému a zlepšení chuti k jídlu. Zvířata nebyla tak vyhublá a unavená.

Klinické studie 

Polyporus byl také testován v klinických studiích. Logicky pak u pacientů s nádory močových cest. Jedna experimentální studie pracovala s 22 pacienty s nádorem močového, který se i po léčbě navrátil, pacienti byli sledováni následných 12‒38 měsíců, u 7 pacientů se oddálil nástup rekurence (19,2 měsíce), u 15 k ní po dobu sledování nedošlo vůbec. Na tuto studii navázali autoři další, tentokrát klinickou studií, která potvrdila získané výsledky. Pacienti po operaci dostávali terapii, která má snížit návrat nemoci. Jednalo se o 313 pacientů, kteří byli sledování 2‒15 let. Pacienti byli rozděleni do 6 skupin, 1 ‒ dostávala BCG vakcínu (vakcína proti tuberkulóze je účinná proti nádoru močového měchýře), 2 ‒ mitomycin C (protinádorové antibiotikum), 3 ‒ thiotepa (chemoterapeutikum), 4 ‒ Polyporus, 5 ‒ místní ozařování brachyterapií, 6 ‒ kontrolní skupina (nebyla po operaci nijak léčená). K rekurenci došlo u 35,1 % pacientů s BCG, u 34,9 % pacientů s Polyporem, u 41,7 % s mitomycinem, u 52,6 % s thiopetou a u 64,7 % pacientů bez další terapie. Je tedy vidět, že Polyporus snížil výskyt rekurence dokonce víc než chemoterapeutika.

 

  • Tan XL, Guo L, Wang GH. Polyporus umbellatus inhibited tumor cell proliferation and promoted tumor cell apoptosis by down-regulating AKT in breast cancer.BiomedPharmacother. 2016 Jul 19;83:526-535.
  • Fries. Li X, XuW. TLR4-mediated activation of macrophages by the polysacharide fiction from Polyporus umbellatus(pers.) J Ethnopharmacol. 2010 Epub.
  • Li X, Xu W, Chen. Polysaccharide purified from Polyporus umbellatus (Per) Fr induces the activation and maturation of murine bone-derived dendritic cells via toll-like receptor 4. J. Cell Immunol. 2010;265(1):50-6.
  • Yang D, Li S, Wang H, Li X, Liu S, Han W, Hao J, ZhangH. Prevention of postoperative recurrence of bladder cancer: a clinical study.ZhonghuaWai Ke Za Zhi. 1999;37(8):464-5.
  • Zhang G, Zeng X, Li C, Li J, Huang Y, Han L, Wei JA, Huang H. Inhibition of urinary bladder carcinogenesis by aqueous extract of sclerotia of Polyporus umbellatus fries and polyporus polysaccharide.Am J Chin Med. 2011;39(1):135-44.
  • Lee, J.W. Shin, Y.J.Cho, D.J.;Lim, H.J.;Lee, Y.K. Choi, W.E.Antitumor and Antimutagenic Effect of the Protein polysaccharides from Polyporus umbellatus  
  • Zhao YY, Shen X, Chao X, Ho CC, Cheng XL, Zhang Y, Lin RC, Du KJ, Luo WJ, Chen JY, Sun WJ. Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one induces G2/M cell cyclearrest and apoptosis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells. BiochimBiophys Acta. 2011;1810(4):384-90.
  • ITO H.F., KIICHIRO; NARUSE, SENSUKE; MIYAZAKI, TOSHIO, 1973 — Studies on antitumor activity of Basidiomycete polysaccharides, antitumor effect of fungal and bacterial polysaccharides on mouse tumors. Mie Medical Journal 23: 117-127.
  • Polyporus umbellatus, a medicinal mushroom with multiple developed health-care products as food, medicine and osmetics. Cryptogamie Mycologie · January 2015. https://www.researchgate.net/publication/274567140
  • YANG D., 1991 — Inhibitory effect of Chinese herb medicine Zhuling on urinary bladder cancer. An experimental and clinical study. Zhonghua Wai Ke Za Zhi (Chinese Journal of Surgery) 29:393-395, 399.