Oncomedica
Čeština
Zpět na Vitální houby

Reishi

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je chorošovitá houba, která je dobře známá po celém světě, a to hlavně díky tomu, že obsahuje velké množství složek, které mají farmakologické účinky, a to i protirakovinné. S Reishi proběhlo velké množství studií. Převažují studie na buněčných kulturách, tj. k nádorovým buňkám z různých typů rakovin jsou přidávány extrakty, jednotlivé složky Reishi a sleduje se vliv na nádorové buňky.

Pokusy in vitro

Tyto studie jasně dokazují, že přítomnost Reishi nádorovým buňkám vůbec nesvědčí. Přestávají se dělit, je zablokován buněčný cyklus, jímž musí buňka projít, aby se mohla rozdělit, dokonce umírají. Reishi v nich spouští signální dráhy, které vedou k apoptóze. Mnohé pokusy pak potvrdily i to, že Reishi omezuje pohyblivost nádorových buněk a jejich schopnost přilnout k povrchu, to znamená, že je omezená jejich schopnost migrovat a tvořit metastázy. Tyto pokusy se prováděly např. na buňkách rakoviny prsu, tlustého střeva, plic, leukémie, prostaty, jater či na buňkách sarkomů a karcinomu děložního čípku.

Pokusy in vivo

Krom pokusů na buněčných kulturách se provádí také velké množství studií s pokusnými zvířaty, nejčastěji se jedná o myši a krysy. Těmto zvířatům, která trpí rakovinou je podávána Reishi. Obecně je možné říct, že Reishi omezuje růst nádoru, popř. způsobí jeho zmenšení, a prodlouží život zvířat, také se sníží počet metastáz atd.

Klinické studie

S Reishi proběhly i klinické studie, tj. na nichž se podíleli i pacienti. Vzhledem k předpisům není možné podávat pacientům s nádorovým onemocněním pouze houbu. Je nutné, aby byli na standardní léčbě + se jim k ní přidá Reishi. Tyto studie dokládají, že např. u pacientů s nádory plic vede podávání Reishi k zvýšení účinnosti chemo- a radioterapie, navíc je podávání spojené s posílením imunitního systému. Imunitní systém je u pacientů velmi narušen, a to právě chemoterapií a radioterapií, přitom imunitní systém velmi pomáhá v boji s rakovinou. Reishi zvyšuje celkový počet lymfocytů, NK buněk a jejich aktivitu. Imunomodulační, stimulační účinky byly zaznamenány také u dětí s leukémií. V případové studii, tj. reakce jednoho pacienta, v níž byl pacient s rakovinou prostaty došlo díky podávání Reishi SPA (specifického prostatického antigenu, marker rakoviny prostany) ke snížení z 19,7 na 4,2 ng/ml během 6 týdnů užívání 1,5g/den genosteinu s polysacharidy. Posílení imunitního systému bylo zachyceno např. u pacientů s pokročilým karcinomem plic. Reishi tedy ve všech typech pokusů prokazuje protinádorové a protimetastatické účinky.

 

 • Li A, Shuai X, Jia Z, et al. Ganoderma lucidum polysacharide extract inhibic hepatocellular carcinoma growth by downregulatingregulatory T cells accumulation and function by inducing microRNA-125b. Journal of TranslationalMedicine. 2015;13:100.
 • Liu RM, Li YB, Liang XF, Liu HZ, Xiao JH, Zhong JJ. Structurally related ganoderic acids induce apoptosis in human cervical cancer HeLa cells: involvement of oxidative stress and antioxidant protective system. Chem Biol Interact. 2015 Aug 14. pii: S0009-2797(15)30034-X.
 • Liu DL, Li YJ, Yang DH, Wang CR, Xu J, Yao N, Zhang XQ, Chen ZS, Ye WC, Zhang DM. Ganoderma lucidum derived ganoderenic acid B reverses ABCB1-mediated multidrugresistance in HepG2/ADM cells.Int J Oncol. 2015;46(5):2029-38.
 • Na KLi KSang TWu KWang YWang X. Anticarcinogenic effects of water extract of sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum on colorectal cancer in vitro and in vivo.Int J Oncol. 2017 May;50(5):1541-1554.
 • Hsin IL, Wang SC, Li JR, Ciou TC, Wu CH, Wu HM, KoJL.Immunomodulatory proteins FIP-gts and chloroquine induce caspase-independent cell death via autophagy for resensitizing cisplatin-resistant urothelial cancer cells.Phytomedicine. 2016 Dec 1;23(13):1566-1573.
 • Barbieri A, Quagliariello V, DelVecchio V et al. Anticancer and Anti-Inflammatory Properties of Ganoderma lucidum Extract Effects on Melanoma and Triple-Negative Breast Cancer Treatment.Nutrients. 2017 Feb 28;9(3). pii: E210.
 • Chen Y, Lv J, Li K, Xu J, Li M, Zhang W, Pang X. Sporoderm-BrokenSpores of Ganoderma lucidum Inhibitthe Growth of Lung Cancer: Involvement of the Akt/mTOR Signaling Pathway. Nutr Cancer. 2016 Oct;68(7):1151-60.
 • Wang T, Xie ZP, Huang ZS, Li H, Wei AY, Di JM, Totaltriterpenoidsfrom Ganoderma Lucidum suppresses prostate cancer cell growth by inducing growth arrest and apoptosis.J HuazhongUnivSci Technolog Med Sci. 2015 Oct;35(5):736-41.
 • Cao Y, Xu X, Liu S, Huang L, Gu J. Ganoderma: A Cancer ImmunotherapyReview. Front Pharmacol. 2018;9:1217. Published 2018 Oct 25. doi:10.3389/fphar.2018.01217
 • Hsu KDCheng KC. Fromnutraceutical to clinical trial: frontiers in Ganoderma development.ApplMicrobiolBiotechnol. 2018 Nov;102(21):9037-9051. doi: 10.1007/s00253-018-9326-5. Epub 2018 Sep 4.
 • Su J, Su L, Li D, et al. AntitumorActivity of ExtractFromtheSporoderm-Breaking Spore of Ganoderma lucidum: Restoration on ExhaustedCytotoxic T Cell With Gut MicrobiotaRemodeling. Front Immunol. 2018;9:1765. Published 2018 Jul 31. doi:10.3389/fimmu.2018.01765
 • Jin  X, RuizBeguerie  J, Sze  DMY, Chan  GCF. Ganoderma lucidum (Reishi mushroom) for cancer treatment. Cochrane Database of SystematicReviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD007731. DOI: 10.1002/14651858.CD007731.pub3.
 • Shing, M. K., Leung, T. F., Chu, Y. L., Li, C. Y., Chik, K. W., Leung, P. C., et al. (2008). Randomized, double-blind and placebo-controlled study of the immunomodulatory effects of Lingzhi in childrenwithcancers. J. Clin. Oncol. 26(15 Suppl.), 14021–14021. doi: 10.1200/jco.2008.26.15_suppl.14021
 • Cheng, S., &Sliva, D. (2015). Ganoderma lucidum for Cancer Treatment: We Are Close but Still Not There. Integrative Cancer Therapies, 249–257. 
 • Gao Y, Tang W, Dai X, et al.: Effects of water-soluble Ganoderma lucidum polysaccharides on the immune functions of patients with advanced lung cancer. J Med Food 8 (2): 159-68, 2005